Synonimy.pl

Synonimy do słowa mglisty
1. zamglony, mgławy, przymglony, pełen mgły, przesycony mgłą
2. np. zarysyzamglony, rozlany, rozmazany, zamazany, rozmyty, niewyraźny, nieostry
3. np. wywód, obietnicamętny, mętniacki, pogmatwany, zawiły, zawikłany, powikłany, zagmatwany, mgławicowy, aluzyjny, niejasny, wymijający, ogólnikowy, pokrętny, kazuistyczny, niedopowiedziany, niekonkretny, nieprecyzyjny, dwuznaczny, niejednoznaczny, wieloznaczny, nieklarowny, nieprzejrzysty, nieczytelny, niezrozumiały, nieprzystępny, niestrawny, przyciężkawy