Synonimy.pl

Synonimy do słowa niejasny
1. ciemny, mroczny, mrocznawy, przyciemniony, nieoświetlony, szary, szarawy, niewyraźny, niewyrazisty, mglisty, mgławy, zamglony, zamazany, rozmazany, rozmyty, pogrążony w mroku, ledwie widoczny
2. mętny, mętniacki, nieprzejrzysty, niezrozumiały, nieprecyzyjny, nieczytelny, nieklarowny, zawiły, zawikłany, nieprzystępny, niekomunikatywny, niedostępny, chaotyczny, dwuznaczny, niejednoznaczny, wieloznaczny, bezładny, niespójny, niezborny, nieskładny, mglisty, mgławy, mgławicowy, bełkotliwy, ogólnikowy, zagmatwany, pogmatwany, niestrawny, przyciężkawy, skomplikowany, złożony, grząski, kazuistyczny, pytyjski, janusowy, bałaganiarski