Synonimy.pl

Synonimy do słowa złożony
1. segmentowy, członowy, wieloelementowy, wieloczęściowy, wieloczłonowy, wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy, wielopoziomowy, wielowarstwowy, wielowymiarowy, wielokierunkowy, wielotorowy
2. skomplikowany, zawiły, nieprosty, niełatwy, trudny, niejasny, poplątany, powikłany, zawikłany, labiryntowy