Synonimy.pl

Synonimy do słowa wieloaspektowy
1. wielowymiarowy, wielowątkowy, wielopłaszczyznowy, wielowarstwowy, różnokierunkowy, wielokierunkowy, wielostronny, wielotorowy, szeroki, skomplikowany, złożony