Synonimy.pl

Synonimy do słowa różnokierunkowy
1. wielokierunkowy, wielostronny, wieloaspektowy, wielowymiarowy, wielowątkowy, wielopoziomowy, wielotorowy, różnorodny, rozmaity, różny, przeróżny, wieloraki, różnoraki, niejednakowy, niejednolity, szeroki, uniwersalny, wszechstronny, interdyscyplinarny