Synonimy.pl

Synonimy do słowa różny
1. przeróżny, najróżniejszy, najprzeróżniejszy, najrozmaitszy, zróżnicowany, urozmaicony, rozmaity, różnorodny, wielostronny, wieloraki, rozliczny, różnoraki, różnolity, różnokierunkowy, różnokształtny, wielokształtny, niejednakowy, nieidentyczny, niejednolity, niejednaki, nie taki sam, "jeden do Sasa, drugi do lasa"
2. rozbieżny, sprzeczny, przeciwstawny, przeciwny, odmienny, zmieniony, odrębny, inny, niepodobny, niekompatybilny, niezgodny, niejednomyślny, kontrastowy, kolizyjny, dwubiegunowy, antynomiczny, antynomijny, antytetyczny, podobny jak dzień do nocy