Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa różny
1. przeróżny , najróżniejszy , najprzeróżniejszy , najrozmaitszy , zróżnicowany , urozmaicony , rozmaity , różnorodny , wielostronny , wieloraki , rozliczny , różnoraki , różnolity , różnokierunkowy , różnokształtny , wielokształtny , niejednakowy , nieidentyczny , niejednolity , niejednaki , nie taki sam , "jeden do Sasa, drugi do lasa"
2. rozbieżny , sprzeczny , przeciwstawny , przeciwny , odmienny , zmieniony , odrębny , inny , niepodobny , niekompatybilny , niezgodny , niejednomyślny , kontrastowy , kolizyjny , dwubiegunowy , antynomiczny , antynomijny , antytetyczny , podobny jak dzień do nocy