Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa sprzeczny
1. przeciwstawny , przeciwny , kontrastowy , rozbieżny , odmienny , różny , różniący się , inny , odrębny , niezgodny , antynomiczny , antynomijny , dwubiegunowy , wykluczający się