Synonimy.pl

Synonimy do słowa sprzeczny
1. przeciwstawny, przeciwny, kontrastowy, rozbieżny, odmienny, różny, różniący się, inny, odrębny, niezgodny, antynomiczny, antynomijny, dwubiegunowy, wykluczający się