Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozbieżny
1. sprzeczny , przeciwstawny , przeciwny , różny , odmienny , dysharmoniczny , dysharmonijny , nieharmonijny , niekompatybilny , niezgodny , niejednakowy , niejednomyślny , kontrastowy , kolizyjny , antynomiczny , antynomijny , antytetyczny , dwubiegunowy , niejednaki