Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozbieżny
1. sprzeczny, przeciwstawny, przeciwny, różny, odmienny, dysharmoniczny, dysharmonijny, nieharmonijny, niekompatybilny, niezgodny, niejednakowy, niejednomyślny, kontrastowy, kolizyjny, antynomiczny, antynomijny, antytetyczny, dwubiegunowy, niejednaki