Synonimy.pl

Synonimy do słowa niekompatybilny
1. sprzeczny, niezgodny, nieprzystający, nieprzystawalny, niedobrany, niedopasowany, kolizyjny, antynomiczny, antynomijny, dwubiegunowy