Synonimy.pl

Synonimy do słowa dwubiegunowy
1. bipolarny
2. przenprzeciwstawny, przeciwny, kontrastowy, rozbieżny, sprzeczny, antynomiczny, antynomijny, odmienny, różny, niezgodny, niekompatybilny, kolizyjny, wykluczający się, nie do pogodzenia