Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dwubiegunowy
1. bipolarny
2. przen przeciwstawny , przeciwny , kontrastowy , rozbieżny , sprzeczny , antynomiczny , antynomijny , odmienny , różny , niezgodny , niekompatybilny , kolizyjny , wykluczający się , nie do pogodzenia