Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przeciwny
1. przeciwległy , naprzeciwległy , zwrotny
2. np. pogląd odwrotny , odmienny , inny , różny , różniący się , rozbieżny , przeciwstawny , sprzeczny , antynomiczny , antynomijny , kontrastowy , niezgodny , dwubiegunowy
3. wrogo nastawiony nieprzychylny , niechętny , nieżyczliwy , nieprzyjazny , wrogi , antagonistyczny , anty , konfrontacyjny , kontestacyjny , przeciwstawny , kontestatorski , niekonformistyczny , nonkonformistyczny , nieprzyjacielski , opozycyjny
4. np. zespół sportowy rywalizujący , konkurujący , współzawodniczący