Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa niezgodny
1. kłótliwy , swarliwy , konfliktowy , konfliktogenny , konfliktotwórczy , skłócony , poróżniony , nieustępliwy , konfrontacyjny , bezkompromisowy , gniewliwy
2. sprzeczny , przeciwstawny , niejednakowy , nieharmonijny , rozbieżny , kolizyjny , niejednomyślny , niedopasowany , niekompatybilny , antynomiczny , antynomijny , dwubiegunowy , niejednaki , nie do pogodzenia