Synonimy.pl

Synonimy do słowa niezgodny
1. kłótliwy, swarliwy, konfliktowy, konfliktogenny, konfliktotwórczy, skłócony, poróżniony, nieustępliwy, konfrontacyjny, bezkompromisowy, gniewliwy
2. sprzeczny, przeciwstawny, niejednakowy, nieharmonijny, rozbieżny, kolizyjny, niejednomyślny, niedopasowany, niekompatybilny, antynomiczny, antynomijny, dwubiegunowy, niejednaki, nie do pogodzenia