Synonimy.pl

Synonimy do słowa kolizyjny
1. sprzeczny, niezgodny, niedopasowany, niekompatybilny, przeciwstawny, konfliktowy, antynomiczny, antynomijny, dwubiegunowy, rozbieżny, nie do pogodzenia