Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przeróżny
1. różny , rozmaity , urozmaicony , różnorodny , najprzeróżniejszy , różnokierunkowy , wielostronny , wieloraki , różnoraki , różnolity , różnokształtny , wielokształtny , wielopostaciowy , niejednakowy , nieidentyczny , niejednolity , niejednostajny , niejednaki , różnego rodzaju