Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeróżny
1. różny, rozmaity, urozmaicony, różnorodny, najprzeróżniejszy, różnokierunkowy, wielostronny, wieloraki, różnoraki, różnolity, różnokształtny, wielokształtny, wielopostaciowy, niejednakowy, nieidentyczny, niejednolity, niejednostajny, niejednaki, różnego rodzaju