Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozmaity
1. różnorodny, różny, przeróżny, najprzeróżniejszy, zróżnicowany, urozmaicony, wielostronny, wieloraki, różnoraki, różnolity, rozliczny, różnokierunkowy, różnokształtny, wielokształtny, wielopostaciowy, pluralistyczny, niejednakowy, nieidentyczny, niejednolity, niejednaki, nie taki sam