Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozmaity
1. różnorodny , różny , przeróżny , najprzeróżniejszy , zróżnicowany , urozmaicony , wielostronny , wieloraki , różnoraki , różnolity , rozliczny , różnokierunkowy , różnokształtny , wielokształtny , wielopostaciowy , pluralistyczny , niejednakowy , nieidentyczny , niejednolity , niejednaki , nie taki sam