Synonimy.pl

Synonimy do słowa wielostronny
1. wszechstronny, różnorodny, rozmaity, różnoraki, wieloraki, różny, przeróżny, zróżnicowany, urozmaicony, różnolity, różnokierunkowy, interdyscyplinarny, szeroki, rozległy, kompleksowy, gruntowny, dogłębny
2. np. rokowaniamultilateralny