Synonimy.pl

Synonimy do słowa kompleksowy
1. całościowy, systemowy, gruntowny, łączny, wszechobejmujący, wszechogarniający, ogólny, zbiorczy, generalny, globalny, szeroki, wielostronny, wszechstronny, holistyczny, rozległy, dogłębny, syntetyczny