Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wielopłaszczyznowy
1. przen. wielowarstwowy , wieloaspektowy , wielowymiarowy , wielopoziomowy , wielowątkowy , różnokierunkowy , wielostronny , wieloraki , różnoraki , szeroki , skomplikowany , złożony