Synonimy.pl

Synonimy do słowa nieklarowny
1. nieprzejrzysty, mętny, zmętniały, zmatowiały, pomatowiały, przymętniały, zmącony, nieprzezroczysty, niewyraźny, niewyrazisty, przymglony, zamglony, mglisty, mgławy, rozlany, rozmazany, zamazany, rozmyty, zbełtany
2. przen.niejasny, mętny, mętniacki, nieprzejrzysty, niezrozumiały, nieprecyzyjny, nieczytelny, zawiły, zawikłany, nieprzystępny, niekomunikatywny, niedostępny, chaotyczny, dwuznaczny, niejednoznaczny, wieloznaczny, bezładny, niespójny, niezborny, nieskładny, mglisty, mgławy, mgławicowy, bełkotliwy, ogólnikowy, zagmatwany, pogmatwany, niestrawny, przyciężkawy, skomplikowany, złożony, kazuistyczny, pytyjski, janusowy, bałaganiarski