Synonimy.pl

Synonimy do słowa bełkotliwy
1. pot np. głosbełkocący, nieartykułowany, niewyraźny, niezrozumiały
2. przenniejasny, mętny, mętniacki, nieprzejrzysty, niezrozumiały, nieprecyzyjny, nieczytelny, nieklarowny, zawiły, zawikłany, nieprzystępny, niekomunikatywny, niedostępny, chaotyczny, dwuznaczny, wieloznaczny, niejednoznaczny, bezładny, niespójny, nieskładny, niezborny, mglisty, mgławy, mgławicowy, ogólnikowy, zagmatwany, niestrawny, przyciężkawy