Synonimy.pl

Synonimy do słowa niedookreślony
1. nieokreślony, niesprecyzowany, nieprecyzyjny, niejasny, nieustalony, nieklarowny, nieznany, niezdecydowany, dwuznaczny, niejednoznaczny, mglisty, mętny