Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa nieokreślony
1. niedookreślony , nieustalony , niesprecyzowany , nieprecyzyjny , niejasny , nieklarowny , niewyrazisty , ogólnikowy , nieznany , nieuchwytny , niezdecydowany , dwuznaczny , niejednoznaczny , mglisty , mgławicowy , mętny , mgławy
2. nieograniczony