Synonimy.pl

Synonimy do słowa okrężny
1. objazdowy, okrążający, kołowy, okólny
2. np. odpowiedźwymijający, aluzyjny, domyślny, dwuznaczny, niejednoznaczny, eufemistyczny, eufemiczny, dyplomatyczny, subtelny, niebezpośredni, zawiły, zawikłany, powikłany, skomplikowany, pośredni, zawoalowany, peryfrastyczny