Synonimy.pl

Synonimy do słowa porozumiewawczy
1. znaczący, aluzyjny, wymowny, sugestywny
2. pojednawczy, koncyliacyjny, rozjemczy, mediacyjny, mediatorski, negocjacyjny, układowy