Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozjemczy
1. arbitrażowy, mediacyjny, mediatorski, koncyliacyjny, polubowny, porozumiewawczy, pokojowy
2. przen. np. gestpojednawczy, ugodowy, kompromisowy, konsensusowy, konsensowy, konsensualny