Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa koncyliacyjny
1. pojednawczy , polubowny , ugodowy , kompromisowy , rozjemczy , mediacyjny , mediatorski , porozumiewawczy , arbitrażowy , pokojowy