Synonimy.pl

Synonimy do słowa koncyliacyjny
1. pojednawczy, polubowny, ugodowy, kompromisowy, rozjemczy, mediacyjny, mediatorski, porozumiewawczy, arbitrażowy, pokojowy