Synonimy.pl

Synonimy do słowa znaczny
1. pokaźny, spory, duży, poważny, istotny, znaczący, znakomity, ważny, ważki, doniosły, żywotny, kluczowy, węzłowy, zasadniczy, główny, priorytetowy, niemały, nielichy, niewąski, niebagatelny, niebłahy, nieobojętny, pierwszoplanowy, eksponowany, decydujący, na dużą/szeroką skalę