Synonimy.pl

Synonimy do słowa pierwotny
1. dawny, stary, starodawny, prastary, pradawny, archaiczny, prehistoryczny, prahistoryczny, przedhistoryczny, praojcowski, miniony, zamierzchły, zaprzeszły, przedwieczny
2. w pierwszym stadium rozwojupoczątkowy, zaczątkowy, zarodkowy, zalążkowy, macierzysty, wyjściowy, pierwszy, prymarny, inicjalny, poprzedni, niedawny, ostatni
3. np. lasdziewiczy, dziki, naturalny, prymitywny, nietknięty, niezamieszkały