Synonimy.pl

Synonimy do słowa przedhistoryczny
1. prehistoryczny, prahistoryczny, przedwieczny, prawieczny, prawiekowy, pradziejowy, pradawny, prastary, praojcowski, dawny, stary, zamierzchły, zaprzeszły, najdawniejszy