Synonimy.pl

Synonimy do słowa zamierzchły
1. dawny, pradawny, stary, prastary, przeszły, zaprzeszły, starodawny, historyczny, pradziejowy, prehistoryczny, prahistoryczny, przedhistoryczny, praojcowski, prawieczny, prawiekowy, przedwieczny, starożytny, odległy