Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeszły
1. dawny, stary, pradawny, miniony, zamierzchły, zaprzeszły, przebrzmiały, wczorajszy, przedwczorajszy, odległy, niegdysiejszy
2. †np. tydzień, rokzeszły, ostatni, poprzedni, ubiegły, miniony