Synonimy.pl

Synonimy do słowa praojcowski
1. książk a. podnpradziejowy, pradawny, prastary, prawieczny, prawiekowy, przedwieczny, prehistoryczny, prahistoryczny, przedhistoryczny, dawny, stary, starodawny, pierwotny, zamierzchły, zaprzeszły, starożytny, najdawniejszy, odległy, odwieczny