Synonimy.pl

Synonimy do słowa starożytny
1. antyczny, klasyczny, grecko-rzymski
2. starodawny, prastary, pradziejowy, pradawny, prawieczny, prawiekowy, przedwieczny, prehistoryczny, prahistoryczny, praojcowski, stary, pierwotny, zamierzchły, zaprzeszły, dawny, najdawniejszy, odległy, odwieczny, archaiczny