Synonimy.pl

Synonimy do słowa prehistoryczny
1. prahistoryczny, przedhistoryczny, prawieczny, prawiekowy, pradziejowy, pradawny, prastary, praojcowski, przedwieczny, dawny, stary, starodawny, pierwotny, prymitywny, zamierzchły, zaprzeszły, starożytny, najdawniejszy, odległy, odwieczny