Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przodek
1. praprzodek , antenat , pradziad , protoplasta , podn praojciec , pramatka , ascendent , wstępny , † a. podn dziad , krewny w linii wstępnej
2. górn wyrobisko