Synonimy.pl

Synonimy do słowa pozwalniać
1. zwolnić, uwolnić, powypuszczać, wypuścić, rozpuścić, oswobodzić, wyswobodzić
2. zdymisjonować, dymisjonować, zredukować, odwołać, odprawić, pousuwać, usunąć, pozbyć się, wykopać, powywalać, wywalić, oddalić, zwolnić, posłać kogoś na zieloną trawkę, wysłać kogoś na grzybki, wypowiedzieć stanowisko, pokazać/wskazać komuś drzwi, udzielić dymisji
3. np. kwateryopuścić, poopuszczać, zwolnić
4. np. lejcerozluźnić, poluźnić, obluźnić, poluzować, obluzować, popuścić, zwolnić
5. zahamować