Synonimy.pl

Synonimy do słowa usunąć
1. np. śmiecipousuwać, zabrać, pozabierać, wynieść, powynosić, znieść, uprzątnąć, sprzątnąć, wyprzątnąć, wyzbyć się
2. np. usterkiwyeliminować, zlikwidować, polikwidować, skasować, pokasować, wytępić, pousuwać
3. np. nerkę, ząbamputować, wyciąć, powycinać, wyrżnąć, powyrzynać, wykroić, wykrajać, wyrwać, powyrywać, wyciągnąć, pousuwać, posp.wychapać
4. np. kogoś z pracypousuwać, pozbyć się, zwolnić, pozwalniać, odprawić, oddalić, odwołać, zdymisjonować, dymisjonować, relegować, wyrugować, wykluczyć, zredukować, wyrzucić, powyrzucać, powywalać, wywalić, wylać, powylewać, spławić, wypchnąć, powypychać, wygnać, wygonić, wykopać, wyślizgać, posp.wysiudać, posp.wykopsać, pożegnać się/rozstać się z kimś, pokazać/wskazać komuś drzwi, posłać kogoś na zieloną trawkę, wysłać kogoś na grzybki
5. np. powodzianewakuować, wyprowadzić, wywieźć, wyciągnąć