Synonimy.pl

Synonimy do słowa prawy
1. podnuczciwy, szlachetny, przyzwoity, cnotliwy, sprawiedliwy, lojalny, etyczny, moralny, porządny, poetbezgrzeszny, prawdomówny, prostolinijny, czysty, przeczysty, kryształowy, świetlany, zdrowy, nieskazitelny, nieskorumpowany, niesprzedajny, fair, † a. podnzacny, † a. podn.przezacny
2. strona ubrania, poszewkilicowy, zewnętrzny, wierzchni
3. politprawicowy, konserwatywny, liberalny, chadecki, klerykalny
4. legalny, prawowity, prawny, uprawniony