Synonimy.pl

Synonimy do słowa prognosta
1. prognostyk, prognozer, futurolog