Synonimy.pl

Synonimy do słowa przefrymarczyć
1. np. majątekprzefiukać, przegwizdać, przetracić, stracić, przeszastać, przepuścić, puścić, przeputać, przetrwonić, roztrwonić, strwonić, zmarnować, zmarnotrawić, zaprzepaścić, przebomblować, przebimbać, przełajdaczyć, przepić, przejeść, posp.przeżreć, posp.przechlać, posp.rozpieprzyć, posp.przebarłożyć
2. przehandlować, zhandlować, sprzedać, opchnąć, opylić, opędzlować