Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przekładać
1. przestawiać , przenosić , translokować , przerzucać , przeładowywać , przepakowywać , przemieszczać , przetasowywać
2. np. coś warstwami przedzielać , oddzielać , rozdzielać , rozgraniczać
3. przenosić na termin późniejszy odwlekać , przewlekać , zwlekać , przesuwać , opóźniać , odraczać , przeciągać , prolongować , odkładać (na później/w nieskończoność) , odwłóczyć
4. dokonywać przekładu tłumaczyć