Synonimy.pl

Synonimy do słowa przekształcić
1. przeistoczyć, przeobrazić, przemienić, zmienić, odmienić, przerodzić, przedzierzgnąć, przebudować, przekonstruować, przeprojektować, przekomponować, przestylizować, przeformułować, sparafrazować, przestroić, adaptować, zaadaptować, transponować, przemodelować, przeprofilować, przeorientować, przeformować, przetransponować, przetransformować, przemeblować, zreorganizować, zrewaloryzować, rewaloryzować, przerobić, przetworzyć, przestawić, przeorać