Synonimy.pl

Synonimy do słowa zrewaloryzować
1. ocenić na noworewaloryzować, przewartościować, przekwalifikować, zrewidować, przekształcić, przeorientować, zmienić
2. np. zabytkirewaloryzować, odrestaurować, odnowić, wyremontować, odświeżyć, odbudować, odtworzyć, zrekonstruować, podnieść z upadku
3. np. emeryturyrewaloryzować, wyrównać
4. podwyższyć kurs walutyrewaloryzować, zrewaluować, rewaluować