Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wyrównać
1. wygładzić , przygładzić , wyprostować , rozprostować , zniwelować
2. usunąć dysproporcje zrównać , ujednolicić , zharmonizować , skoordynować , zestroić , zsynchronizować , zunifikować , zuniformizować , zestandaryzować , upodobnić zgrać
3. np. straty, zaległości zrekompensować , uzupełnić , dopełnić , nadrobić , odrobić , nadgonić , podgonić , odpracować