Synonimy.pl

Synonimy do słowa odbudować
1. odrestaurować, zrekonstruować, odtworzyć, odremontować, wyremontować, zrewaloryzować, rewaloryzować, wydźwignąć (z ruin), dokonać odbudowy/rekonstrukcji, odtworzyć pierwotny stan, podnieść z upadku