Synonimy.pl

Synonimy do słowa przesiąkły
1. np. wilgociąprzesiąknięty, nasiąkły, nasiąknięty, wilgotny, zawilgotniały, zwilgotniały, zawilgły, nawilgły, nawilgnięty, mokry, namokły, namoknięty, zmoknięty, przemoknięty, przemoczony, przemokły, rozmokły, rozmiękły, rozkisły, przepocony, zapocony, nieobeschły, zwilgły, zmokły
2. np. zapachem, ideologiąprzesiąknięty, przepojony, przeniknięty, przesycony, nasycony, wypełniony, przepełniony