Synonimy.pl

Synonimy do słowa przesiąknięty
1. np. wilgociąprzesiąkły, nasiąkły, nasiąknięty, wilgotny, zawilgotniały, zwilgotniały, zawilgły, nawilgły, nawilgnięty, mokry, namokły, namoknięty, zmoknięty, przemoknięty, przemoczony, przemokły, rozmokły, rozmiękły, rozkisły, przepocony, zapocony, nieobeschły, zwilgły, zmokły
2. np. zapachem, ideologiąprzesiąkły, przepojony, przeniknięty, przesycony, nasycony, wypełniony, przepełniony