Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przygranicze
1. pogranicze, rubież, kresy, obrzeże, strefa nadgraniczna, pas graniczny/pograniczny, teren przygraniczny