Synonimy.pl

Synonimy do słowa przypadkowy
1. przygodny, incydentalny, przelotny, epizodyczny, okazjonalny, losowy, ulotny, nieprzewidziany, nieplanowy, nieplanowany, nieprzewidywalny, niezamierzony, nierozmyślny, mimowolny, akcydentalny, stocha-styczny, kazualny