Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa epizodyczny
1. przygodny , okazjonalny , incydentalny , rzadki , nieplanowy , nieplanowany
2. dalszoplanowy , dalszy , marginalny , marginesowy , drugoplanowy , drugorzędny , trzeciorzędny , podrzędny , uboczny , pomniejszy