Synonimy.pl

Synonimy do słowa epizodyczny
1. przygodny, okazjonalny, incydentalny, rzadki, nieplanowy, nieplanowany
2. dalszoplanowy, dalszy, marginalny, marginesowy, drugoplanowy, drugorzędny, trzeciorzędny, podrzędny, uboczny, pomniejszy